Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων

H Π.ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΣ ΑΕΕ λαμβάνει σοβαρά υπόψη της την προστασία της ιδιωτικής ζωής και της επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα. Οι ακόλουθες αρχές αντικατοπτρίζουν την προσέγγιση μας πάνω στο σεβασμό της ιδιωτικής ζωής σας και των πληροφοριών που μας παρέχετε: 

  1. Εκτιμούμε την εμπιστοσύνη που επιδεικνύετε σε εμάς, παρέχοντάς μας την προσωπική σας πληροφορία.  Χρησιμοποιούμε πάντα τις προσωπικές σας πληροφορίες κατά τρόπο δίκαιο και άξιο της εμπιστοσύνης σας.
  2. Κατά την επίσκεψή σας στις σελίδες του www.ok-shop.gr είναι πιθανό, κατά την καταχώρηση μια παραγγελίας, να σας ζητηθούν προσωπικά σας στοιχεία που σας αφορούν όνομα, επώνυμο, ηλεκτρονική διεύθυνση, τηλέφωνο επικοινωνίας, διεύθυνση αποστολής προϊόντων κλπ. προκειμένου να διεκπεραιώσουμε την παραγγελία σας.
  3. Τα προσωπικά δεδομένα που δηλώνετε στο διαδικτυακό μας τόπο, τηρούνται αποκλειστικά και μόνο για λόγους που αφορούν τις συναλλαγές σας μαζί μας, την βελτίωση των παρεχομένων υπηρεσιών και την διασφάλιση της λειτουργίας της αντίστοιχης υπηρεσίας και δεν επιτρέπεται να χρησιμοποιηθούν από οποιονδήποτε τρίτο (με εξαίρεση τις αρμόδιες αρχές και όπου προβλέπεται από το Νόμο).
  4. Σε κάθε περίπτωση οι εργαζόμενοι της Π.ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΣ ΑΕΕ που έχουν πρόσβαση στα προσωπικά σας δεδομένα είναι συγκεκριμένοι και η πρόσβαση προσώπων χωρίς εξουσιοδότηση στα προσωπικά σας δεδομένα απαγορεύεται. Κάθε εύλογο μέτρο για την ασφάλιση των δεδομένων σας έχει παρθεί.
  5. Τα προσωπικά σας στοιχεία σε ειδικές περιπτώσεις δύναται να γνωστοποιούνται σε συνεργαζόμενες με την Π.ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΣ ΑΕΕ επιχειρήσεις, με σκοπό την υποστήριξη και εκτέλεση της συναλλακτικής σχέσης σας μαζί μας, αλλά πάντοτε υπό προϋποθέσεις που εξασφαλίζουν πλήρως ότι τα προσωπικά σας στοιχεία δεν υφίστανται καμία περαιτέρω επεξεργασία.
  6. Ανώνυμα προσωπικά δεδομένα ενδέχεται να γνωστοποιηθούν στις εταιρείες BestPrice.gr, Skroutz.gr, Google.com, Facebook.com με σκοπό την στατιστική τους επεξεργασία για τη βελτίωση των παρεχόμενων υπηρεσιών πάντα, σύμφωνα με τον Γενικό Κανονισμό για την Προστασία Δεδομένων (GDPR).
  7. Σε οποιαδήποτε χρονική στιγμή το επιθυμείτε έχετε δικαίωμα ενημέρωσης ή και αντίρρησης στην περαιτέρω επεξεργασία των στοιχείων σας σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία για την προστασία των προσωπικών δεδομένων.

  8. Για οποιαδήποτε απορία ή πρόταση ή δήλωση που σχετίζεται με αυτά τα θέματα παρακαλούμε επικοινωνήστε μαζί μας http://www.ok-shop.gr/index.php?route=information/contact